× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

TWÓJ SPECJALISTA

Poradnia ginekologiczno-położnicza - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TWÓJ SPECJALISTA"

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Zdrowie matki i dziecka
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Położnictwo i ginekologia


Adres

33-8176727
Harcerska 6a
43-300 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1